Ochrana osobních údajů

Úvod

Důležitost ochrany osobních údajů nabývá ve světě zvyšující se digitalizace stále na významu. Stránka 'Krumlovská Stomatologická Péče' si klade za cíl zajistit maximální ochranu dat svých uživatelů a poskytnout transparentní informace o způsobu jejich zpracování. Je naší povinností provozovat webové stránky v souladu s nařízením Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation) a tím chránit osobní údaje našich klientů a návštěvníků. Přihlášením na našich stránkách nebo používáním našich služeb souhlasíte s tím, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat podle těchto pravidel a v souladu s GDPR.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikovatelné fyzické osoby. Na naší stránce se mohou zpracovávat údaje jako jsou jméno, e-mailová adresa nebo IP adresa. Tato data jsou zpracovávána výhradně k účelům, pro které byla poskytnuta, například k odpovídání na dotazy uživatelů, zajištění funkcionality webu nebo pro zasílání newsletterů. Správcem těchto údajů je pan Dalibor Šimůnek, Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, s e-mailovou adresou [email protected].

Právo dotčené osoby

Podle nařízení GDPR má každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, několik základních práv. Mezi tato práva patří zejména právo na přístup k osobním údajům, které jsou o vás zpracovány, právo na opravu chybných údajů, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Zachování těchto práv je pro nás prioritou a zavazujeme se je respektovat a umožnit uživatelům jejich uplatnění. V případě požadavků nebo dotazů se můžete kdykoliv obrátit na výše uvedené kontaktní údaje.

Bezpečnostní opatření

Věnujeme zvýšenou pozornost bezpečnosti osobních údajů, které jsou nám svěřeny. Používáme moderní technologické a organizační způsoby ochrany, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu, zničení, ztrátě, změně či šíření osobních dat. Naše bezpečnostní procedury jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány tak, aby byla ochrana dat co nejúčinnější.

Napsat komentář ( Všechna pole jsou povinná )