Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Vítejte na webové stránce Krumlovská Stomatologická Péče. Užíváním naší webové stránky se zavazujete dodržovat níže uvedené podmínky užívání. Tento dokument popisuje pravidla a zásady vztahující se k používání obsahu, služeb a funkcí našeho webového portálu. Návštěvou nebo používáním webové stránky potvrzujete, že jste si těchto podmínek vědomi, že jim rozumíte a že s nimi souhlasíte. Tyto podmínky užívání mohou být kdykoliv změněny či aktualizovány, a proto vás žádáme, abyste je pravidelně kontrolovali.

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek, včetně textů, grafických prvků, log, videí a dalších komponent, je chráněn autorským právem. Je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření, vysílání, přepisování nebo jiné využití obsahu bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv. Porušení těchto pravidel je považováno za nelegální činnost a může mít za následek právní následky.

Osobní údaje a jejich ochrana

Webová stránka respektuje soukromí svých uživatelů a zavazuje se chránit jejich osobní údaje. Veškeré shromažďované informace jsou používány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Při poskytování svých osobních údajů uživatelé souhlasí s jejich zpracováním v rozsahu a za účelem, ke kterému byly poskytnuty.

Uživatelský obsah a jeho publikování

Uživatelé si mohou na webové stránce sdílet své zkušenosti, názory a poskytovat obsah, za který sami nesou plnou odpovědnost. Administrátor webové stránky může ale tento uživatelský obsah moderovat, upravovat či odstraňovat, pokud je v rozporu s platnými zákony, dobrými mravy nebo podmínkami užívání tohoto webu.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky užívání jsou v platnosti od okamžiku jejich zveřejnění a užívání webové stránky je považováno za bezpodmínečný souhlas uživatele s jejich aktuální verzí. Pro jakékoliv spory vznikající z užívání těchto stránek bude zvolena příslušná jurisdikce dle sídla provozovatele.

Kontaktujte nás ohledně jakýchkoli otázek nebo požadavků prostřednictvím emailu [email protected] nebo na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Vlastníkem webové stránky je Dalibor Šimůnek.

Napsat komentář ( Všechna pole jsou povinná )